Reservio.cz
Seklo vás v kříži nebo vás bolí za krkem, s bolestí pohybového aparátu vám pomůže fyzioterapeut s vhodnými procedurami.
Zvolte službu a najděte termín na pár kliknutí.
Dostupné služby
Fyzioterapie Mgr. Denisa Zmeškalová
700 Kč

Fyzioterapie Mgr. Martina Závišková
700 Kč

Fyzioterapie Mgr. et Mgr. Jindřiška Mlčková
950 Kč