Zvolte službu
ORL vyšetření dětí a dospělých, moderní přístrojové vybavení ambulance dle platných norem a předpisů, audiometrie, preventivní,vstupní i výstupní prophlídky pracovníků pracujícíh v riziku hluku. Podrobněji viď: http://vjelinek.cz

Shrnutí rezervace
Zborovská , Hranice 1
SSL pro bezpečnou rezervaci