Zvolte službu
Komplexní diagnostika pohybového systému k určení příčiny vzniku bolestivých potíží, stanovení terapeutického postupu,úvodní ošetření problému. V případě potřeby doporučení dalšího dovyšetření - ortopedem, neurologem, zobrazení MR, CT, UZ.

Komplexní diagnostika pohybového systému + vyšetření systémem PodoCam umožňujícím počítačové zobrazení reakcí chodidel nastatickou i dynamickou zátěž k přesnější diagnostice možných vazeb na bolesti svalů a kloubů dolních končetin, ale např.i beder.

Cílené terapeutické ošetření příčin vzniku bolestivých stavů stanovených při vstupní diagnostice. Ošetření patologických změn ve svalech,kloubních blokád, ovlivnění svalových dysbalancí, atd. Edukace samostatného cvičení na doma.

Celostní metoda práce s tělem, přináší jeho vzpřímené a uvolněné držení, efektivnější pohyb, rovnováhu.Využívá práci s fasciemi (tkáň propojující svaly, kosti a všechny struktury těla), edukaci pohybu a uvědomění vlastního těla. Terapie 90 - 120min.

Jemná technika působící na povrchový lymfatický systém. Obnovuje správný tok lymfy, čímž snižuje otoky a urychluje regeneraci po úrazech a operacích,podporuje odvod odpadních látek z těla a napomáhá tak detoxikaci organismu, zlepšuje jeho imunitu.

Metoda využívající podtlaku v baňce, který působí výrazné prokrvení v místě její aplikace. Dochází tak k ovlivnění kůže a podkoží,ale hlavně k uvolnění napětí v hlouběji uložené svalové tkáni. Zlepšuje cirkulaci v krevním i lymfatickém systému.

Detailní vyšetření spontánní motoriky, pohybových a polohových reakcí, reflexologie miminka k diagnostice potenciální poruchy vývoje.V případě pozitivního nálezu sestavení adekvátní cílené terapie s instruktáží cvičení doma již při první návštěvě.

Cílená terapie využívá Vojtovu metodu, či Bazální posturální programy dle Čápové, aj. jako terapii "nevojtovou metodou".Cílem je ovlivnění řízení motoriky k navození fyziologických svalových souher v pohybových vzorech odpovídajících stáří miminka.

Komplexní diagnostika pohybového systému zaměřená specificky na funkci lymfatického systému při vzniku otoků,ovlivnění jejich vstřebávání po úrazech a operacích, atd. Délka vstupního vyšetření a úvodní terapie je 90 - 120min.

Jednorázová konzultace, jejíž součástí je analýza složení těla (procentuální zastoupení aktivní svalové hmoty, pasivní hmoty - tuku,vody, atd.) a vstupní konzultace k odbornému posouzení životního stylu ve vztahu k optimalizaci stravovacích návyků - pohyb, stresová zátěž, množství spánku. Klient obdrží výživová doporučení.

Balíček zahrnující konzultaci Start navíc doplněnou o úpravou výživových zvyklostí na základě individuální korekce Vám přirozených stravovacích návyků.Program na bázi dlouhodobé spolupráce s emailovou podporou a výstupní konzultací po 3 měsících od 1. návštěvy. Celkem balíček zahrnuje celkem 3 schůzky. Vybavení Fitness náramkem zdarma pro kontrolu pohybové aktivity.

Balíček Standard doplněný o výstupní konzultaci po dalších 3 měsících, celkem tedy program trvá 6 měsíců a balíček zahrnuje 4 schůzky.Samozřejmostí je vybavení fitness náramkem pro kontrolu pohybové aktivity.
Shrnutí rezervace
SSL pro bezpečnou rezervaci