Zvolte službu
CF kontroly Pravidelné kontroly dětí s cystickou fibrózou. První celý týden v měsíci (nikoli půlený týden)je určen pro kolonizované pacienty. Zbytek měsíce je pro nekolonizované. Ve vlastním zájmu prosím dodržujte toto rozdělení. Simeox Speciální 10 denní dechová rehabilitace pod dohledem fyzioterapeuta, objednává se na základě indikace lékařem CF centra. Termín sjednávejte telefonicky s fyzioterapeutkou Andreou Brachovou na tel. 532234434 Sebou inhalátor a solný roztok.
Shrnutí rezervace
Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, Černopolní 22A, Brno 61300
SSL pro bezpečnou rezervaci