Zvolte službu
Úvodní vyšetření pacienta terapeutem za účelem rozboru jeho obtíží a stanovení léčby nebo preventivního postupu.V případě potřeby se pacient domlouvá na následném vyšetření (kontrole) v časovém rozmezí stanoveném terapeutem. S ohledem na smluvní podmínky s pojišťovnami upozorňujeme, že počet terapií na základě FT poukazu není neomezený.

Následné vyšetření pacienta terapeutem za účelem další terapie jeho obtíží a stanovení léčby nebo preventivního postupu.V případě potřeby se pacient domlouvá na další kontrole v časovém rozmezí stanoveném terapeutem. S ohledem na smluvní podmínky s pojišťovnami upozorňujeme, že počet terapií na základě FT poukazu není neomezený.

Úvodní vyšetření pacienta terapeutem za účelem rozboru jeho obtíží a stanovení postupu. V případě potřeby se klient domlouvá na následném vyšetření (kontrole)v časovém rozmezí stanoveném terapeutem.
990 Kč

Vstupní vyšetření nejlepší českou odbornicí na léčbu dle přístupu R. McKenzieho. Eva Nováková získala vzdělání přímo na základě spolupráce se zakladatelem přístupu Robinem McKenziem na Novém Zélandu.Celoživotně se vzdělává a rozvíjí tento přístup v České republice, kde vede McKenzie Institute Czech Republic, je odborným metodikem v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a garantkou naší Certifikované McKenzie kliniky.
1 290 Kč

Kontrolní vyšetření nejlepší českou odbornicí na léčbu dle přístupu R. McKenzieho. Eva Nováková získala vzdělání i na základě spolupráce se zakladatelem přístupu Robinem McKenziem na Novém Zélandu.Celoživotně se vzdělává a rozvíjí tento přístup v České republice, kde vede McKenzie Institute Czech Republic, dále je odborným metodikem v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a garantkou naší Certifikované McKenzie kliniky.
690 Kč

Jedná se o kontrolní vyšetření v časovém rozmezí, které stanoví terapeut. Předchází mu vstupní vyšetření,bez kterého se nelze na tuto kontrolu objednat. Zároveň po vstupním vyšetření již nemusí být vždy nutné kontrolní vyšetření.
590 Kč

Jedná se o kontrolní vyšetření v časovém rozmezí, které stanoví terapeut. Předchází mu vstupní vyšetření,bez kterého se nelze na tuto kontrolu objednat. Zároveň po vstupním vyšetření již nemusí být vždy nutné kontrolní vyšetření.
890 Kč

Prodloužená varianta kontrolního vyšetření, kterou si může pacient vybrat, pokud je potřeba k ošetření delší časový úsek než 45 minut.Předchází mu vstupní vyšetření, bez kterého se nelze na tuto kontrolu objednat. Na vstupním vyšetření nebo v průběhu léčby může pacient zažádat o tuto delší variantu kontrolního vyšetření.
1 150 Kč

Mechanické přetlaky dolních končetin pomocí speciálních tlakových komor umístěných v lymfatických kalhotách.Tuto službu je možné čerpat pouze ve čtvrtek.
400 Kč

Mechanické přetlaky dolních končetin pomocí speciálních tlakových komor umístěných v lymfatických kalhotách.Tuto službu je možné čerpat pouze ve čtvrtek.
400 Kč

Mechanické přetlaky dolních končetin pomocí speciálních tlakových komor umístěných v lymfatických kalhotách.Tuto službu je možné čerpat pouze ve čtvrtek.
400 Kč
Shrnutí rezervace
Sportovců 2457, Kladno
SSL pro bezpečnou rezervaci